TrayStatus

TrayStatus 3.1

TrayStatus สามารถแสดงข้อมูลต่างๆในแถบแสดงหน้าต่างงานคือการแจ้งให้ทราบบริเวณนี้
ดาวน์โหลด
คะแนนผู้ใช้
5.0  (2 คะแนน)
คะแนนของคุณ
ซอฟแวร์ที่สะอาด 100% ตรวจสอบ รายงาน
TrayStatus สามารถแสดงให้คุณคอยตามข้อมูลของคุณอยู่ในถาดงานการแจ้งให้ทราบบริเวณ(ถาดระบบ):
-Num Lock สถานะ
-Caps Lock สถานะ
-Scroll Lock สถานะ
-กดปุ่มพิมพ์ Alt กุญแจสอบสถานะ
-ปุ่มพิมพ์ Ctrl กุญแจสอบสถานะ
-กะกุญแจสอบสถานะ
-Windows กุญแจสอบสถานะ
-Hard Drive กิจกรรม(อ่านหรือเขียน)กับปัจจุบันความเร็วในกล่องผุด
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ: