TrayStatus

TrayStatus 3.1

TrayStatus có thể hiện một số thông tin trong tác vụ là thông báo khu vực
Tải về
Người dùng đánh giá
5.0  (2 bình chọn)
Bình chọn của bạn
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Công ty phát triển:
Binary... | Thêm chương trình
TrayStatus có thể chỉ cho anh theo thông tin của anh tác vụ là thông báo khu vực (hệ thống khay):
- Num Lock tình trạng
- Caps Lock tình trạng
- Scroll Lock tình trạng
- Làm chìa khóa tình trạng
- Ctrl tình trạng
- Shift-tình trạng
- Windows chìa khóa tình trạng
- Hard Drive hoạt động (biết đọc, không biết viết) với tốc độ hiện tại trong một mách
Thông tin được cập nhật vào: